Když si jezírko nepomůže samo ….
Když si jezírko nepomůže samo ….

Zahradní jezírko je z hlediska své funkčnosti systém, který závisí na mnoha faktorech. Závisí na umístění jezírka, jeho hloubce, osazení vodní faunou a florou, využití různých typů filtračních zařízení a celkovém rozložení funkčních oblastí v rámci jezírka. Udržení rovnováhy v takovémto ekosystému není jednoduché. Není-li vodní biotop správně nastavený, pak mu musíme s čištěním vody pomoci.

Na začátku sezóny je údržba nejnáročnější. S čím se obvykle potýkáme?

  • mechanické čištění vody v jezírku (zbavení vodního ekosystému uhynulých částí vodních rostlin, odstranění nánosů bahna),
  • servis vzduchovacího zařízení,
  • příprava filtračního zařízení na sezonu (výměna zeolitu – filtračního média),
  • úprava rostlin v kořenové čističce,
  • zkontrolování kvality vody pomocí testu a v případě zjištění potřeby její úpravy použití přípravků řady JEZÍRKO.